آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

متین

مسابقه: مسابقه شطرنج

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

گروه کلاس پنجم

مسابقه: مسابقه شطرنج

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حسین نوری سرتنگی

مسابقه: مسابقات قرآنی رشته حفظ

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد احمدی آموئی

مسابقه: مسابقات قرآنی رشته قراءت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

جلیل طهماسبی

مسابقه: مسابقات شطرنج ریتدزیر16سال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

تیم شطرنج مدرسه

مسابقه: مسابقات شطرنج

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

شایان روزدار

مسابقه: مسابقات شطرنج ریتدزیر16سال

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدمتين بويري مقدم

1386/06/28