آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سيده زينب شيرمردي

1390/11/30

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي كريمي منجرمويي

1384/11/29

دبستان دخترانه سما

خديجه حسني ساطحي

1385/11/29

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي سعيدي ابواسحاقي

1386/11/25

دبستان پسرانه سما

طاها معتمدفر

1387/11/24